Zouji Dumpling House
188 Glen Cove Avenue, Glen Cove, NY 11542
516-801-4848